Namazi i Bajramit



Mëso Namazin e Bajramit.



_________________________

falja

Zgjedhe kodin:
Zgjedhe kodin: